top of page

Mae angen help ar elusen lleol i ddod o hyd i sied newydd ar gyfer grwp sy’n ymdrin á rhandir lleol


Mae Advance Brighter Futures (ABF) sydd yn elusen lleol sy’n ymwneud á iechyd meddwl a lles yn erfyn fusnesau lleol i helpu i gyflenwi sied newydd ar gyfer ei grŵp rhandiroedd.


Mae ABF wedi bod yn cefnogi pobl yn ardal Wrecsam ers blynyddoedd lawer ac newydd ailgychwyn ei grŵp rhandiroedd poblogaidd o’r enw ‘A Place To Grow’ ym mis Awst, ar ôl iddo gael ei ohirio gan y gloi mawr ym mis Mawrth.


Yn anffodus, mae un o’r siopau y mae’r grŵp yn ei ddefnyddio bellach mewn cyflwr gwael iawn, sydd wedi peri i’r elusen ofyn a oes unrhyw fusnes lleol a allai ein helpu I ddarparu un newydd.


GWERTHFAWROGIR UNRHYW GYMORTH


Dywedodd Lorrisa Roberts, Prif Swyddog ABF: “Yn anffodus, nid yw ein sied presennol – sydd dros 10 mlwydd oed – yn addas i’r diben mwyach, felly rydym yn gofyn a oes busnes lleol a all ein helpu i ddod o hyd i un newydd. Pe gallai rhywun roi sied bach i ni, byddai hynny’n rhyfeddol, er ein bod yn deall pa mor anodd yw pethau i bawb ar hyn o bryd.


Mae gweithio’r tir yn yr awyr iach yn weithgaredd bwysig iawn ac felly byddai pawb sy’n ymwneud â’r grŵp yn gwerthfawrogi’n fawr unrhyw gymorth y gallwch ei gynnig i ni… mae’n rhan mor bwysig o’r gymuned leol.”


Mae Man i Dyfu yn cynnwys pobl sy’n cael eu cyfeirio at ABF gan y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol. Maent yn cyfarfod bob wythnos ar ddydd Mercher (10am-12pm) yn Erddig Allotment (Hollow/Thomas Fields) ar Erddig Road, ac mae cael y cyswllt cymdeithasol gwerthfawr hwn wedi helpu lles y rhai sydd wedi mynychu’r grŵp yn fawr.


“GWIR WERTH YN Y GYMUNED”


Dywedodd Hannah Wilcock, sy’n gweithio ar A Place To Grow: “Mae ein grŵp rhandiroedd wedi bod mor bwysig ers iddo ailgychwyn ym mis Awst. Dwi mor lwcus gan fy mod yn cael gweld rhai pethau gwych yn digwydd o’m cwmpas drwy’r amser yn ein rhandir, a’r adegau hynny sy’n dangos ei wir werth yn y gymuned.


“Yn ddiweddar, mae grŵp bach o’r bobl sy’n dod draw wedi bod yn cydweithio i greu llwybrau newydd drwy osod slabiau palmantu, ac yn gwneud gwaith gwych. Ond y rhan wirioneddol arbennig o hyn yw gweld cyfeillgarwch a’r cysylltiadau gwirioneddol yn digwydd rhwng y bobl hynny dros yr ychydig sesiynau diwethaf. Pan welwch y pethau hynny’n digwydd o flaen eich llygaid, rydych chi’n sylweddoli pa mor wych yw’r grŵp hwn.”


Os gallwch helpu ABF i ddod o hyd i sied newydd, cysylltwch â ni drwy ffonio ar 01978 364777, neu anfon e-bost info@abfwxm.co.uk


Os hoffech chi helpu’r elusen gyda’i hymdrechion i godi arian, anfonwch e-bost I Cath@abfwxm.co.uk

Comments


bottom of page