top of page

Amdanom ni

Help Llaw Ar Gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ar Gyfer 30 Years

Team Photo (002).jpg

Rydym yn elusen iechyd meddwl a lles, a sefydlwyd yn Wrecsam ers 1992.

Nid yw ein hymagwedd at adferiad personol yn driniaeth feddygol na therapi. Dyma’r broses o adeiladu bywyd ystyrlon a boddhaus fel y’i diffinnir gan yr unigolyn sy’n profi problemau iechyd meddwl.

 

Mae'r elusen yn ymarferol iawn ac yn cadw llawer o bobl sydd wedi elwa o wasanaethau fel gwirfoddolwyr. Mae Advance Brighter Futures yn gwerthfawrogi ac yn defnyddio profiad bywyd amrywiol, sgiliau ac amser ei aelodau, ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr. Mae pobl sydd wedi cael profiad byw o broblemau iechyd meddwl yn cael eu gwerthfawrogi’n arbennig gan fod ganddyn nhw fel arfer gyfoeth o wybodaeth bersonol, doethineb, empathi, rheswm ychwanegol dros ymrwymiad ac amynedd i gysylltu, ysbrydoli, rhoi gobaith a helpu eraill.

 

Mae athroniaeth Advance Brighter Futures yn canolbwyntio’n fawr ar wella ansawdd bywyd y bobl rydym yn eu cefnogi, yn ogystal â’r gwirfoddolwyr sy’n ymwneud â’r prosiectau. Mae’r rhan fwyaf o’r bobl rydyn ni’n eu helpu wedi’u hynysu’n gymdeithasol ac rydyn ni’n gwybod ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth enfawr i’w bywydau – weithiau gall ein hymyriadau fod y gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth. Gall yr ymyriadau hyn wneud, ac maent wedi gwneud, gwahaniaeth enfawr i’r cyfleoedd a gynigir i unigolyn, ar draws pob agwedd ar eu bywydau. Mae ein helusen yn frwd dros gefnogi'r rhai sydd angen help llaw.

Ein-Gweledigaeth.png
Ein-Amcanion.png
Ein-Nodau.png
Ein-Gwerthoedd.png
bottom of page