top of page

Ffurflenni Cofrestru

Ffurflen gofrestru trigolion Sir y Fflint

Rydym yn argymell darllen amserlen y gwasanaeth yma i wirio eich bod yn gymwys cyn llenwi'r ffurflen.

Cliciwch ar y botwm isod i gwblhau ein ffurflen gofrestru fel preswylydd yn Sir y Fflint.

Ffurflen Gofrestru trigolion Wrecsam

Rydym yn argymell darllen amserlen y gwasanaeth yma i wirio eich bod yn gymwys cyn llenwi'r ffurflen.

Cliciwch ar y botwm isod i gwblhau ein ffurflen gofrestru fel preswylydd yn Wrecsam.

Os nad ydych yn byw yn Sir y Fflint neu Wrecsam ond yr hoffech gysylltu â ni cliciwch y botwm isod.

bottom of page