top of page
Front Building AFTER 2.jpg

RYDYM YN GOFAL AM EICH LLES

Rydym yn helpu pobl yn Wrecsam i adeiladu bywydau hapusach a mwy boddhaus trwy wella lles meddwl

grass.webp

Sut gallwn ni helpu?

Cliciwch isod am amserlen gyfredol

Art 2.jpg

Yr hyn mae pobl rydym yn eu cefnogi yn ei ddweud

Sarah_edited_edited.jpg
“Yn bennaf yr hyn rwy'n ei fwynhau am ABF yw'r ymdeimlad o deulu gan fod y grwpiau'n ffurfio cefnogaeth gydlynol. Rwy'n teimlo'n llai unig. Mae’r staff a’r gwirfoddolwyr i gyd yn ofalgar iawn a gallaf ddod i’r grŵp beth bynnag yw fy hwyliau a chael fy nerbyn”.

Sarah, cyfranogwr gweithgareddau BYW 

bottom of page