top of page

ABF i lansio gwasanaeth NEWYDD SY'N cefnogi teuluoedd yn Sir y Fflint


Mae Advance Brighter Futures yn gyffrous i lansio eu gwasanaeth NEWYDD BRAND ym mis Medi a fydd yn cynnig cymorth i unrhyw riant sy’n byw yn Sir y Fflint sydd â phlentyn dan 18 oed.


Mae cymysgedd o gyrsiau a sesiynau galw heibio ‘Arweinlyfr Rhieni i…’ wedi’u cynllunio i’ch helpu chi drwy heriau bod yn rhiant, gan eich helpu i ddysgu sgiliau ymarferol a thechnegau i helpu i wella eich gallu i ymdopi â symptomau straen a phryder, a mwynhau’n well eich perthynas, a byw bywyd i'r eithaf.


Ariennir y cyrsiau drwy raglen Teuluoedd yn Gyntaf yn Sir y Fflint.


‘Arweinlyfr Rhieni i...’


Mae 'Arweinlyfr Rhieni i...Rheoli Straen a Gorbryder' yn cynnwys chwe sesiwn ryngweithiol ac mae wedi'i gynllunio i helpu rhieni i reoli cyflyrau emosiynol anodd. Byddwch yn cael archwilio a deall mwy am straen a phryder a darganfod sut i newid y ffordd yr ydych yn meddwl, gan gynnwys ffyrdd ymarferol i'ch helpu i leihau symptomau.


· Cwrs 6 wythnos

· Dydd Mercher | 10:00yb - 11:30yb

· Dechrau 14eg Medi - 19eg Hydref

· Yn cael ei gynnal ar-lein trwy Zoom

· Cost: AM DDIM


Mae sesiynau galw heibio wythnosol ‘Canllaw Rhieni i…Fyw Bywyd i’r Cyflawn’ wedi’u cynllunio i’ch helpu i fynd i’r afael â phroblemau bob dydd y mae pob rhiant yn eu hwynebu o bryd i’w gilydd. Bydd y sesiynau anffurfiol hyn yn dysgu'r sgiliau i chi ac yn rhoi'r technegau i chi i'ch helpu i deimlo'n well, yn hapusach, a bod gennych fwy o reolaeth dros eich bywyd!


· Sesiynau galw heibio wythnosol

· Bob dydd Iau | 10:00yb - 11:30yb

· Dechrau 15 Medi

· Yn cael ei gynnal ar-lein trwy Zoom


· Cost: AM DDIM


“CEFNOGAETH YCHWANEGOL I RIENI A THEULUOEDD YN SIR Y FFLINT”

Meddai Zoe, Swyddog Datblygu Busnes ABF: “Rydym yn gyffrous iawn i allu cynnig cymorth ychwanegol i rieni a theuluoedd yn Sir y Fflint. Mae ein prosiect PRAMS eisoes wedi cael derbyniad da gan rieni yn Sir y Fflint, felly rydym yn edrych ymlaen at lansio ein cyrsiau ‘Arweiniad Rhieni i…’ a sesiynau galw heibio i ehangu ar y gefnogaeth i deuluoedd Sir y Fflint.”

I gofrestru ar gyfer 'Canllaw Rhieni i...', llenwch y ffurflen gofrestru yma.

Neu am ragor o wybodaeth, e-bostiwch info@abfwxm.co.uk neu ffoniwch 01978 364777.

Comentários


bottom of page