top of page

Mae ABF yn cefnogi Diwrnod Amser i Siarad 2023


Cynhaliwyd Diwrnod Amser i Siarad eleni ddydd Iau, Chwefror 2, gyda’r nod o greu cymunedau cefnogol drwy annog sgyrsiau gyda theulu, ffrindiau, neu gydweithwyr am iechyd meddwl, a staff o elusen iechyd meddwl a lles Wrecsam, Advance Brighter Futures (ABF). Gwahoddwyd pobl i ddod draw i gael sgwrs gyda nhw am bopeth sy'n ymwneud ag iechyd meddwl.

Dywedodd Zoe Whitehead, Swyddog Datblygu Busnes ABF: “Rydym yn gwbl gefnogol i Ddiwrnod Amser i Siarad ac rydym am i bobl wybod ei fod bob amser yn iawn siarad am iechyd meddwl. Yn aml gall sgwrs fach gael effaith fawr arnoch chi a’r bobl o’ch cwmpas, ond rydyn ni’n sylweddoli y gall pobl ei chael hi’n anodd weithiau i fentro i rannu sut maen nhw’n teimlo.”


Cynhaliwyd y digwyddiad yn yr Hyb Lles newydd sbon, sydd wedi’i leoli yng Nghanol Tref Wrecsam, gyda phobl yn cael eu hannog i ddod draw a gwneud lle yn eu diwrnod ar gyfer sgwrs am iechyd meddwl. Cynigiwyd diodydd poeth a chacennau cwpan i helpu i ddathlu'r diwrnod.


Dywed Zoe: “Diolch yn fawr iawn i Stacey a’i thîm yn yr Hyb Llesiant am brynhawn hyfryd. Rydym bob amser yn edrych ymlaen at ddigwyddiadau sy’n ein helpu i gyrraedd y gymuned a’r cyfle i sgwrsio â phobl am iechyd meddwl.”


MAE EICH LLAIS YN CYFRI

Roedd diwrnod Amser i Siarad hefyd yn nodi lansiad arolwg ‘Your Voice Matters’ Advance Brighter Futures, sy’n ceisio helpu’r elusen i ddarganfod mwy am sut mae costau byw cynyddol yn effeithio ar y gymuned leol a llesiant meddwl pobl.Meddai Zoe: “Rydym yn gwybod bod costau byw cynyddol yn cael effaith sylweddol ac yn effeithio ar lawer o bobl ar draws Gogledd Cymru. Yn Advance Brighter Futures, rydym yn poeni am eich lles meddwl. Rydyn ni eisiau deall mwy am sut mae costau byw cynyddol yn effeithio arnoch chi, eich lles meddwl, a'ch bywyd o ddydd i ddydd. Mae'r arolwg yn cymryd llai na 10 munud i'w gwblhau, ac rydym wir yn gwerthfawrogi eich adborth. Drwy gwblhau’r arolwg, byddwch yn ein helpu i ddeall yr heriau y mae ein cymuned yn eu hwynebu, a sut y gallwn gefnogi’r bobl yn ein cymunedau yn well.”


I gymryd rhan yn yr arolwg a dweud eich dweud, cliciwch ar y ddolen isod:


Comments


bottom of page