top of page

Gwerthiant llyfrau ‘Seen Too’ yn codi dros £500 i elusen iechyd meddwl

Updated: Jul 10, 2023


Lluniau trwy garedigrwydd Aga Mortlock Photography. Delwedd: Yn y llun mae Cadeirydd Advance Brighter Futures Rick Bedson a’r Rheolwr Datblygu Busnes Zoe Whitehead gyda Katherine Massey.


Mae llyfr poblogaidd Amazon, ‘Seen Too’, wedi codi dros £500 mewn breindaliadau llyfrau hyd yma ar gyfer elusen iechyd meddwl a lles Wrecsam Advance Brighter Futures.


Rhyddhawyd y llyfr yn swyddogol ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd (10 Hydref 2022) ac roedd ar frig dim llai nag WYTH categori yn siartiau Amazon. Cynhaliwyd lansiad llyfr i ddathlu yn y Celtic Arms, Clwb Golff Parc Gwledig Llaneurgain ac yn bresennol, ynghyd â’r awduron a’u ffrindiau a’u teulu, roedd cynrychiolwyr Advance Brighter Futures, a fydd yn derbyn yr holl elw o’r gwerthiant llyfrau.


Yn ‘Seen Too’, mae 15 o awduron benywaidd ysbrydoledig yn dod at ei gilydd i adrodd eu straeon, gan roi gobaith ac ysbrydoliaeth i eraill. Cydlynodd Katherine Massey, 47, o Gei Connah, y prosiect, yn dilyn rhyddhau ei llyfr cyntaf yn llwyddiannus yn y gyfres ‘Seen: Female Entrepreneurs Share Their Story of How They Stepped into Eu Passion, Purpose and Power’.


Dywedodd Katherine, sydd hefyd wedi ysgrifennu ei hunangofiant poblogaidd 'Living with Dolls': “Wnes i erioed fynd ati i weld y gwelededd, ond fe wnaeth yr effaith a'r negeseuon a gefais am fy hunangofiant a werthodd orau wneud i mi sylweddoli pŵer rhannu straeon.


Roeddwn i eisiau rhoi llwyfan i fenywod eraill, a daeth cymaint ymlaen i gael eu cynnwys yn fy ail lyfr, ‘Seen: Female Entrepreneurs Share Their Story of How They Stepped into Eu Passion, Purpose and Power’. Flwyddyn yn ddiweddarach, cefais fy synnu gan faint yn fwy o fenywod oedd yn barod i eistedd yn y golau a chael sylw yn ‘Seen Too’.”


Mae cyfranwyr i Seen Too yn dathlu gyda'u copïau personol o'r llyfr gwerthu orau Amazon


Dywedodd Swyddog Datblygu Busnes Advance Brighter Futures, Zoe Whitehead: “Ein gweledigaeth yw sicrhau nad oes unrhyw unigolyn sy’n profi problemau iechyd meddwl yn teimlo ei fod ar ei phen ei hun. Rydym yn parhau i fod yn elusen leol fach wedi'i lleoli yn Wrecsam; felly, mae unrhyw rodd yn golygu llawer i ni. Mae’n anrhydedd aruthrol i ni gael ein dewis fel yr elusen ddewisol ar gyfer breindaliadau ‘Seen Too’, a bydd yr arian a godir yn mynd yn bell i helpu’r bobl rydyn ni’n eu cefnogi.”


Yn dilyn ymlaen o lwyddiant lansiad y llyfr, cynhaliodd un o’r 15 awdur, Teana Lynne, ginio elusennol lle codwyd £820 pellach ar gyfer Advance Brighter Futures.


Dywedodd Zoe, a fynychodd lansiad y llyfr a’r cinio elusennol: “Nid yn unig y bydd yr arian a godwyd yn mynd yn hynod o bell i’n helpu i gefnogi pobl gyda’u hiechyd meddwl, ond mae’r amlygiad y mae’r elusen wedi’i gael drwy gael sylw yn y llyfr yn amhrisiadwy. . Mae’n bwysig i ni bod pobl yn gwybod pwy ydyn ni a beth rydyn ni’n ei wneud. Mae’n golygu y bydd mwy o bobl yn dod i wybod am y cymorth rydyn ni’n ei gynnig i’r rhai sy’n cael trafferth gyda’u hiechyd meddwl, ac mae hynny’n golygu’r byd i ni.”


Mae ‘Seen Too’ ar gael i’w brynu ar Kindle ac mewn clawr meddal a chaled ar Amazon.

Comments


bottom of page