top of page

Mae Advance Brighter Futures yn codi ymwybyddiaeth o atal hunanladdiad trwy safeTALK


Mae dwy wraig gyda laniards yn gwenu o flaen sgrin deledu sy’n arddangos cefndir lliwgar gyda'r testun yn dychmygu cymuned fwy diogel rhag  hunanladdiad
Hyfforddwraig safeTALK Kate Johansen (chwith) a Lorrisa Roberts (dde)

Gyda Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd ar y 10fed o Fedi, mae'r elusen iechyd meddwl yn y gymuned Advance Brighter Futures (ABF) yn ceisio codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd atal hunanladdiad.


"Yn Advance Brighter Futures rydym yn angerddol am, ac yn ymrwymedig i, leihau hunanladdiad yn ein cymuned, a Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd yw'r amser gorau i daflu goleuni ar y mater hwn.


Rydym yn gwneud hyn yn rheolaidd drwy ddarparu safeTALK, sef cwrs hyfforddi cydnabyddedig byd-eang a gynlluniwyd gan Living Works. Rydym newydd gyflwyno un o'r gweithdai safeTALK yn gynharach yr wythnos hon, ac mae gennym un arall wedi'i gynllunio ar gyfer mis Hydref y gall pobl gofrestru ar ei gyfer. Mae'r gweithdy'n helpu cyfranogwyr i adnabod pobl sydd â meddyliau am hunanladdiad ac yn dangos iddynt sut i gysylltu â rhywun a all helpu ymhellach."


Beth yw safeTalk?


Mae safeTALK yn gwrs sy'n grymuso pawb i wneud gwahaniaeth. Mae'n rhoi cyfle i gyfranogwyr ddysgu sut i atal hunanladdiad trwy adnabod arwyddion, ymgysylltu â rhywun, a'u cysylltu ag adnodd ymyrraeth a all gynnig cefnogaeth bellach.

Yn ddiweddar, dyfarnwyd dau grant i ABF tuag at eu costau 'craidd' cyrsiau sy’n dod ac fydd yn helpu i barhau i ddarparu gwasanaethau pwysig fel y gweithdai ymwybyddiaeth o hunanladdiad.Daw'r grant cyntaf gan Sefydliad Garfield Weston; Gwneuthurwr grantiau teuluol sy'n rhoi arian i gefnogi amrywiaeth eang o elusennau ledled y DU. Daw'r ail o Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post; Elusen sy'n rhoi grantiau a ariennir yn gyfan gwbl gan chwaraewyr y People's Postcode Lottery.


Dywedodd Zoe Whitehead, Swyddog Datblygu Busnes yr elusen:

"Hoffem ddiolch i'n cyllidwyr Y Sefydliad Garfield Weston a chwaraewyr y People's Postcode Lottery. Gyda'u cefnogaeth nhw gallwn barhau i weithio gyda'n cymuned leol i godi ymwybyddiaeth am atal hunanladdiad yn ogystal â chefnogi pobl i wella eu hiechyd meddwl, fel yr ydym wedi bod yn ei wneud dros y 30 mlynedd diwethaf."


I ddysgu mwy am Advance Brighter Futures, ewch i https://www.advancebrighterfutures.co.uk/


I gael gwybod am gyrsiau/gweithdai iechyd meddwl a lles pwrpasol i chi neu'ch sefydliad, gallwch e-bostio info@abfwxm.co.uk

Comments


bottom of page