top of page

Awdur lleol i roi breindaliadau llyfrau i elusen iechyd meddwl Wrecsam


Mae entrepreneur ac awdur o Gei Connah yn y broses o gael cyhoeddi ei thrydydd llyfr, a bydd yr holl freindaliadau o’r gwerthiant llyfrau yn cael ei roi i’r elusen iechyd meddwl Advance Brighter Futures yn Wrecsam.


Bydd Katherine Massey, 46, ynghyd â 15 o wragedd yn cyhoeddi’r llyfr o’r enw ‘Seen 2’ yn ddiweddarach eleni, gyda rhag-archebion yn bosibl o ddiwedd mis Medi cyn i’r llyfr fynd ar werth ym mis Hydref.


Dywedodd Katherine: “Mae Advance Brighter Futures yn agos at fy nghalon oherwydd rwyf innau hefyd yn dioddef gyda fy iechyd meddwl ac wedi teimlo’n unig iawn ar adegau, yn enwedig yn ystod y cyfnodau clo.


“Roeddwn i eisiau gosod her i mi fy hun a fyddai’n fy ngwthio allan o fy nghylchfan cysur ond, yn bwysicach fyth, fy mwriad oedd tynnu sylw at waith anhygoel pawb yn Advance Brighter Futures. Nhw yw’r gwir arwyr – gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’n cymuned leol.”


Mae Katherine yn awdur sydd wedi gwerthu orau am yr ail dro gyda ‘Living with Dolls’ a ‘Seen’. Yn 2018 roedd ei llyfr cyntaf, Living with Dolls, ar frig y siartiau, gan guro Fearne Cotton oddi ar y man uchaf sy’n gwerthu orau i Amazon. Yna yn 2021, lansiwyd y llyfr Seen cyntaf a daeth yn werthwr gorau mewn chwe chategori ar kindle a llyfr clawr meddal, gan godi dros £1000 i elusen.


Eleni, bydd lansiad Seen 2, lle mae 15 o entrepreneuriaid benywaidd yn rhannu eu stori am sut y gwnaethant gamu i’w hangerdd, eu pwrpas a’u pŵer a sut maent yn dymuno ysbrydoli ac annog eraill i gredu bod unrhyw beth yn bosibl.


Postiodd Katherine ar y cyfryngau cymdeithasol yn gofyn am 15 o fenywod dan arweiniad y galon i gamu ymlaen i fod yn awduron i gael eu gweld a’u clywed, ac i ysbrydoli gwragedd eraill i siarad allan. Dywedodd y 15 di-ofn “ie” ac maen nhw newydd gyflwyno eu drafftiau cyntaf i’r golygydd yn TAUK, y tîm cyhoeddi a ddewiswyd.


Dywedodd Katherine: “Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi helpu yn y broses ysgrifennu llyfrau ac mae hynny’n ein helpu i godi ymwybyddiaeth o’r elusen. Mae’n anhygoel beth allwn ni ei gyflawni pan fyddwn ni i gyd yn gweithio gyda’n gilydd!”


Ymwelodd awduron Seen 2 ag Advance Brighter Futures yn Wrecsam yn ddiweddar. Gwnaethant gyfarfod â Swyddog Datblygu Busnes yr elusen, Zoe Whitehead, a’u dangosodd o amgylch yr adeilad ar ei newydd wedd.


Meddai Zoe: “Roedd yn hyfryd cynnal rhai o’r awduron o Seen 2 a gallu dangos iddyn nhw sut yn union bydd yr arian sy’n cael ei godi o’r llyfr yn mynd mewn i helpu cymuned Wrecsam a’i phobl.”


Gellir archebu y llyfr ymlaen llaw o Fedi 28ain, yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, a bydd ar werth o Hydref 10fed.

Comments


bottom of page