top of page

Croeso i godi arian….yn Wrecsam

Codwyd dros £1000 er budd elusen iechyd meddwl a lles Wrecsam, Advance Brighter Futures (ABF) ar faes pêl-droed Clwb Pêl-droed Wrecsam yn ddiweddar.


Codwyd cyfanswm o £1049 yn y gêm ddydd Sadwrn, Awst 19eg, wrth i gefnogwyr a chefnogwyr gyfrannu'n hael yn y bwcedi casglu o amgylch y maes pêl-droed

Gwirfoddolwyr Codi Arian ABF yn barod i godi arian.

Mae ABF wedi darparu cymorth iechyd meddwl a lles yn Wrecsam ers 1992, a bydd yr arian a godir yn mynd yn uniongyrchol tuag at gefnogi pobl yn y gymuned leol.

Dywedodd Zoe Whitehead, Swyddog Datblygu Busnes ABF:


“Hoffem ddiolch i Kerry Evans, Swyddog Cyswllt Anabledd, a phawb yng Nghlwb Pêl-droed Wrecsam am ddewis cefnogi ABF y tymor hwn gyda chasgliad bwced, ynghyd â’n gwirfoddolwyr ymroddedig a roddodd eu prynhawn dydd Sadwrn i’n helpu i godi arian hanfodol ar gyfer yr elusen.


“Roedd awyrgylch gwych ar y ddaear, ac ni allwn ddiolch digon i’r cefnogwyr am eu rhoddion i ni. Rydyn ni i gyd wedi gwylio rhaglen ddogfen Croeso i Wrecsam ac roedd gallu profi’r ysbryd cymunedol yn uniongyrchol yn anhygoel. Rydyn ni'n deall bod amseroedd yn anodd i'r mwyafrif ar hyn o bryd, felly mae eu haelioni wedi'n chwythu ni i ffwrdd. Yn wir, dyma'r un a godwyd fwyaf mewn casgliad bwced yn hanes ABF!

Gwirfoddolwraig Codi Arian ABF Jade Hamilton, a Swyddog Datblygu Busnes ABF Gwirfoddolwraig Codi Arian Zoe Whitehead gyda Wrex y Ddraig.


“Dim ond elusen fach ydyn ni, felly mae unrhyw rodd, mawr neu fach, yn golygu’r byd i ni mewn gwirionedd. Bydd y swm anhygoel a godwyd yng Nghlwb Pêl-droed Wrecsam yn mynd yn uniongyrchol at helpu pobl leol yn ein cymuned gyda'u hiechyd meddwl a'u lles.

“Bu angen ein gwasanaethau yn fwy nag erioed dros y misoedd diwethaf, ac rydym am helpu cymaint o bobl ag y gallwn. Bydd y rhoddion hyn yn ein galluogi i gefnogi mwy o bobl, felly maent yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr.”


Ddim yn y gêm ond dal eisiau rhoi? Gallwch wneud cyfraniad i Advance Brighter Futures yma: https://wonderful.co.uk/pay?ref=1089638#header Gallwch ddysgu mwy am yr elusen a’i gwaith drwy fynd i www.advancebrighterfutures.co.ukComments


bottom of page