top of page

Elusen Wrecsam Yn Y Gymuned Ar Gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl


Mae’r wythnos hon yn nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (9fed-15fed Mai), felly mae staff o elusen iechyd meddwl a lles Wrecsam Advance Brighter Futures (ABF) wedi bod allan ac ar fin ymuno i rannu’r neges eleni y gallwn fynd i’r afael ag unigrwydd gyda’n gilydd.


I gychwyn, gwahoddwyd staff i Farchnad Stryd Wrecsam yng nghanol y dref gan Vicky o’r Co-op, gan fod ABF yn un o’r achosion y gall aelodau’r Co-op ddewis eu cefnogi drwy eu haelodaeth.


Roedd Zoe Whitehead, Swyddog Datblygu Busnes ABF yn y farchnad stryd, a dywedodd: “Yn ogystal â bod yn awyrgylch gwych ac yn lle prysur i allu dweud wrth bobl am yr elusen, roedd hefyd yn ddigwyddiad da iawn i bobl a allai fod yn teimlo. unig i gymryd rhan a sgwrsio ag eraill.”


Nesaf bu Zoe ym Mhrifysgol Glyndŵr ar gyfer ei Ffair Iechyd Meddwl, ochr yn ochr â llawer o sefydliadau eraill, lle gallai myfyrwyr ddod draw i ddysgu am ymwybyddiaeth iechyd meddwl a beth y gellir ei wneud i fynd i'r afael ag unigrwydd.


Dywedodd Zoe: “Roedd yn wych gweld y Brifysgol yn hyrwyddo iechyd meddwl i’r myfyrwyr mor dda ac yn gweld yr holl gefnogaeth sydd ar gael.”Yn olaf, bu Melyn a Glas yn garedig iawn yn croesawu Zoe a’i stondin am y diwrnod lle bu’n gallu sgwrsio â chwsmeriaid, gwirfoddolwyr a staff YaB, gan rannu’r gwaith y mae ABF yn ei wneud yn ogystal â dysgu am sut mae YaB yn gwneud gwahaniaeth enfawr yn y gymuned.


Ychwanegodd Zoe: “Mae wedi bod yn wych mynd allan ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl. Rwyf wedi bod wrth fy modd yn mynd allan i’r gymuned a sgwrsio am bopeth sy’n ymwneud ag iechyd meddwl ac ABF. Hoffwn ddiolch yn arbennig i Vicky o’r Co-op, pawb ym Mhrifysgol Glyndŵr, a Sam a’r tîm yn Yellow and Blue am helpu i godi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl yr wythnos hon.”


Mae unigrwydd yn gwneud cyfraniad enfawr at salwch meddwl, a gwyddys ei fod yn effeithio ar 1 o bob 4 o bobl. Fel rhan o’r thema eleni mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl yn annog pobl i ddefnyddio’r hashnod #IveBeenThere ac mae ABF yn falch o gefnogi’r neges hon yn enwedig gan fod gan bawb sy’n ymwneud â’r elusen rywfaint o brofiad o salwch meddwl ac unigrwydd.


Mae staff ABF yn awyddus i roi gwybod i bawb, yn ogystal â’r gwasanaethau sydd ar gael drwy’r elusen, fod llawer o adnoddau eraill ar gael yn y gymuned ac ar-lein i’r rhai sy’n profi unigrwydd.


Os ydych chi eisiau gwybod mwy am y Sefydliad Iechyd Meddwl a sefydlodd Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl cliciwch ar y ddolen isod:


Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl | Sefydliad Iechyd Meddwl


Gall aelodau’r Co-op gefnogi ABF drwy lawrlwytho Ap y Co-op a dewis ABF fel eu hachos i’w gefnogi, neu gallant ymweld â https://membership.coop.co.uk/causes/61891Trwy’r cynllun aelodaeth am bob £1 a wariwch ar gynnyrch a gwasanaethau brand Co-op dethol, bydd 2c yn mynd i mewn i’ch cyfrif aelodaeth, a bydd eich elusen ddewisol yn cael 2c hefyd.

Comments


bottom of page