top of page

Mae Wockhardt, busnes o Wrecsam yn cefnogi elusen iechyd meddwl leolMae Wockhardt UK Cyf, cwmni o Wrecsam sydd wedi’i leoli ar Ystad Ddiwydiannol Wrecsam, wedi cefnogi’r elusen iechyd meddwl leol Advance Brighter Futures (ABF) i godi arian er budd Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2022.


Wockhardt UK yw un o’r cwmnïau fferyllol generig mwyaf yn y DU, yn arbenigo mewn gweithgynhyrchu a chyflenwi cynnyrch generig a brand. I gefnogi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd ar 10 Hydref, 2022, cynhaliodd staff raffl fewnol a chodwyd cyfanswm gwych o £248 a maent wedi’i roi i ABF.


Dywedodd Zoe Whitehead, Swyddog Datblygu Busnes ABF: “Rydym am estyn diolch enfawr i’r tîm cyfan yn Wockhardt am y rhodd hael. Rydym yn dal i fod yn elusen gymharol fach, felly mae unrhyw rodd, mawr neu fach, yn golygu’r byd i ni ac yn mynd mor bell i helpu’r gymuned leol.”


“NI FEDRAI ABF FOD YN FWY CYNORTHWYOL A CHEFNOGAETHOL”


Mae ABF hefyd ar hyn o bryd yn gweithio mewn partneriaeth â Wockhardt trwy ddarparu hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl i’w staff a helpu i sefydlu tîm o Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl, fel y gallant gefnogi eu cydweithwyr yn well gyda’u hiechyd meddwl yn y gweithle.


Dywedodd Fiona Duncan, Rheolwr Iechyd Galwedigaethol yn Wockhardt: “Sefydlais y tîm Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yma yn Wockhardt fis Ebrill diwethaf i ddechrau, yn rhannol oherwydd y cynnydd yn nifer y problemau iechyd meddwl oherwydd y pandemig.

“Cefais fy argymell i ddefnyddio Advance Brighter Futures ac maent wedi bod yn bartneriaid rhagorol wrth fy helpu i sefydlu’r tîm. Rwyf hefyd yn hoffi’r ffaith eu bod yn elusen, ac maent yn lleol.


“Mae’r tîm yn parhau i dyfu ac wedi bod yn rhagweithiol iawn wrth ddefnyddio eu sgiliau i helpu nifer o gydweithwyr, gan sefydlu sesiynau ‘galw heibio’ a helpu i drefnu a chynnal Diwrnod Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, yr ydym yn bwriadu ei gynnal yn flynyddol.

“Ni allai tîm ABF fod wedi bod yn fwy cymwynasgar a chefnogol. Mwynhaodd y staff yma y cwrs yn fawr oherwydd arddull a chynnwys y cyflwyniad ac o safon ardderchog. Byddwn yn argymell ABF yn fawr.”

Ychwanegodd Zoe: “Mae wedi bod yn wych gweithio ochr yn ochr â Fiona i helpu i sefydlu’r tîm o Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl a gallwch chi wir weld yr effaith gadarnhaol y mae’n ei chael ar y staff. Mae mwy a mwy o bobl yn cael trafferth gyda'u hiechyd meddwl, yn enwedig ers y pandemig COVID, ac mae'n naturiol y gall hyn effeithio ar eu bywyd gwaith yn y pen draw, felly mae'n wych gweld cwmnïau fel Wockhardt yn buddsoddi yn eu staff a'u hiechyd meddwl yn y ffordd hyn.”


Os hoffech ddysgu mwy am gyrsiau hyfforddi Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl gydag ABF, gallwch gael rhagor o wybodaeth yma: https://us9.campaign- archive.com/?e=[UNIQID]&u=252f316c677fb800f6f8bc815&id=56c1771816


Mae unrhyw arian a gynhyrchir gan Advance Brighter Futures o gyrsiau hyfforddi yn cael ei fuddsoddi yn ôl yn yr elusen i gefnogi pobl leol gyda'u hiechyd meddwl.

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ffonio Advance Brighter Futures ar 01978 364777 neu e-bostio info@abfwxm.co.uk


Dyddiadau hyfforddi ABF sydd ar ddod yw:

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Oedolion – 7fed a 14eg Rhagfyr 2022

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Ieuenctid – 11 a 18 Ionawr 2023


Comments


bottom of page